Penzióny na Slovensku,Penzióny ,Penziony Slovensko

Slovenského rudohoria

17.03.2011 20:18

Jedným z deviatich národných parkov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska, je NP Slovenský raj. Názov parku je odvodený od rovnomenného pomenovanie oblasti na severe Slovenského rudohoria, rozlohou najväčšieho pohoria na celom Slovenskom. Národný park slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenska a patrí k najvýznamnejším oblastiam turistiky na slovenský. Je to územie výnimočných prírodných krás rozkladajúca sa na rozlohe asi 150 kilometrov štvorcových v severovýchodnej oblasti Slovenského rudohoria. Oblasť Slovenského raja leží na území štyroch okreslů - Spišská Nová Ves, Rožňava, Poprad a Banská Bystrica. Toto územie bolo v roku 1964 vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť (CHKO) av roku 1988 Nariadením vlády SR překategorizováno na Národný park Slovenský raj. Má rozlohu 19 763ha a ochranné pásmo 13 011ha.
Fauna
Ak sa vydáme do Národného parku Slovenský raj, môžeme očakávať klasický středokarpatský ráz nielen čo sa týka flóry, ale aj v prípade fauny. Okrem bežných dravcov a šeliem sa tu vyskytujú aj vzácne druhy zvierat, najmä sa jedná o veľké šelmy (medveď hnedý apod). Pastvou pre oči medzi všetkými milovníkmi prírody bude aj pohľad na vzácne dravce, hlavne sokoly, ktorí sa do parku uchyľujú aj vzhľadom na to, že ide o oblasť civilizácií ešte relatívne málo narušenú.
Fauna v Slovenskom raji
Slovenský raj je územie, kde žije veľa druhov rôznych živočíchov. Žijú tu rôzni stavovcami, motýle, chrobáky, mäkkýše, vtáky, ... Mnohé druhy sú chránené, ako napr motýľ Jasoň červenooký. Z viac ako 200 druhov stavovcov je ich 130 druhov chránených. 3 druhy - norok európsky, bobor vodný, zubor lesný - boli už kedysi na území Slovenského raja vyhubené.

Pre neprístupnosť a vhodné podmienky bol Slovenský raj útočiskom dravých vtákov. Dôkazom sú názvy lokalít, ktoré sú odvodené od vyskytujúcich sa druhov - Veľký a Malý Sokol, Sokolia dolina, Dravce. Z dravých vtákov tu dodnes hniezdia myšiak hornej a sokol-myšař. Vzácnejšie sú orol skalný orol krikľavý a jastrab-Jastrab. V neprístupných častiach žijú medveď, vlk obyčajný, rys ostrovid, mačka divá av jaskyniach žijú viaceré druhy netopierov. Ku kriticky ohrozeným druhom patrí mihuľa potiská, mlok veľký, mlok karpatský, orol skalný, syseľ obyčajný, plch záhradný, vydra riečna, atď

Vyhľadávanie