Penzióny na Slovensku,Penzióny ,Penziony Slovensko

Slovensko pamiatky

17.03.2011 20:18

Z pamiatok stojí navštíviť napr Bratislavský hrad, slovenský národného múzea, Bardejov a goticko-renesančný námestie s radnicou, Spišský hrad, kostol sv. Michala Archanjela, kostol sv. Kataríny, múzeum a zámok Topoľčianky, drevené kostoly slovenských Karpát, rímsky vojenský tábor Gerulata, Jasovský kláštor, zámok Bojnice, Devínska hrad, archeoskanzen Havránok, Múzeum oravskej dediny, Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, hrad Krásna Hôrka, stredoveké mesto Levoča. Ďalej je tu starobylé banícke mesto Banská Štiavnica, rokokový kaštieľ Kaštieľ Markušovce, zrúcanina hradu Lietava, rozvaliny hradu Branč, zámok Fričovce, chrám sv. Paraskevi, mauzóleum Andrássyovcov, socha Krista na vrchu Grapa.
Návštevníci Slovenska prichádzajú obdivovať klenoty slovenského kultúry, ktoré sú pod patronátom UNESCO. Spišský hrad a okolie je svojou rozlohou 4 ha najväčším stredovekým hradným komplexom v celej strednej Európe. Na zozname prísne chránených pamiatok UNESCO patrí aj historické mestá Banská Štiavnica a Bardejov, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec v Ružomberku a drevené kostoly v slovenských Karpatoch.
Ochrana prírody sa vykonáva hlavne v Karpatoch, kde sa nachádza väčšina slovenských národných parkov. Ďalej je na slovenské niekoľko chránených parkov a tiež tzv chránené areály. Chránený areál je menšie územie, spravidla o výmere do 1 000 ha, ktoré predstavujú biokoridorov alebo biocentrá miestneho alebo regionálneho významu. Tiež menšie prírodné rezervácie a alebo kvalitne zmapované prírodné pamiatky nie sú na slovenské ničím výnimočným. Celkom sa na Slovenskom k roku 2004 nachádzalo 590 národných parkov, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok a Slovensko sa tak radilo medzi prvých päť štátov sveta s najväčším počtom takto chránených území. [2]
Jadrom slovenského ochrany prírody sú hory západného a severného Slovenska, lebo tam národné parky a chránené krajinné oblasti takmer súvisle nadväzujú. Slovensko má len tri nížinnej chránenej krajinnej oblasti, a to Záhorie, Dunajské luhy a Latorica. Najstaršími chránenými územiami na Slovenskú sú Salkova a Ponický Dúbrava (zriadené 1895).

Vyhľadávanie